Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

Napisz do nas

 

O wspólnocie

Kim jesteśmy

Co to jest WŻCh

Historia lubelskiej wspólnoty

Odpowiedzialni za wspólnotę

Formacja

Duchowość ignacjańska

Przymierze

Nasze apostolstwo

Grupy podstawowe

Wspólnota "Św. Faustyna"

Wspólnota "Małżeństw"

Wspólnota "W drodze"

Wspólnota "Effatha"

Wspólnota "77"

Wspólnota "Deesis"

Archiwum

Podstawowe dokumenty

Rekolekcje w życiu

Szkoła Modlitwy

Konspekty spotkań

Varia

Galeria zdjęć i prezentacji

Plan pracy

Kalendarium

Nasza strona WWW

Linki

Księga gości

Skrzynka kontaktowa

.

 

Nasze apostolstwo

Naszym charyzmatem od wielu lat jest formacja młodych, jako że nasza wspólnota spotyka się i działa przy Duszpasterstwie Akademickim KUL. Nasze apostolstwo rozwija się w trojaki sposób: poprzez formację duchową, integralny rozwój oraz współpracę z DA KUL.

Podstawową formą rozwoju duchowego są spotkania formacyjne poszczególnych grup. W tej chwili istnieje pięć grup studenckich, a oprócz tego trzy grupy absolwentów, w tym nowa grupa gromadząca w większości osoby tuż po studiach, w wieku 24-30 lat. Wspólnoty podstawowe spotykają się co tydzień lub dwa tygodnie. Na spotkaniach, rozpoczynanych wspólną modlitwą, poruszane są tematy dotyczące rozwoju duchowego i modlitewnego członków, duchowości ignacjańskiej, poszczególnych palących problemów nurtujących współczesny Kościół. Oprócz tych spotkań, członkowie i sympatycy WŻCh mają okazję uczestniczyć we wspólnej modlitwie podczas Eucharystii, odprawianej co tydzień w Kościele Akademickim. Ta Msza Św. jest nie tylko okazją do modlitwy, ale również świadectwem dla osób spoza wspólnoty. WŻCh przygotowuje oprawę liturgiczną tej Eucharystii i poprzez muzykę i modlitwę ma okazję pokazać, czym jest WŻCh.  Poprzez te spotkania chcemy nauczyć i rozwijać w środowisku akademickim formę medytacji ignacjańskiej. Jednakże największym przedsięwzięciem w każdym roku akademickim są rekolekcje ignacjańskie, organizowane dla całego Duszpasterstwa Akademickiego. WŻCh zarazem uczestniczy w tych rekolekcjach, jak i je organizuje wspólnie z oo. jezuitami, przyjaciółmi wspólnoty i księżmi studentami. Bardzo ważną dla nas inicjatywą była również Szkoła Animatora, przekształcona później w Szkołę Lidera, pozwalająca osobom z całego DA KUL zdobywać wiedzę potrzebną do koordynowania i animowania pracy małych wspólnot i grup religijnych.

Współpraca z DA KUL jest kwestią oczywistą, ponieważ istniejemy jako część tego duszpasterstwa. Staramy się uczestniczyć we wszystkich inicjatywach DA, równocześnie oferując osobom ze wspólnot i spoza nich udział w  spotkaniach formacyjnych i twórczych.

Zupełnie inną inicjatywą apostolską, którą podjęliśmy zainspirowani przez Wspólnotę Światową i Wspólnotę Narodową, jest współpraca z grupami religijnymi z Ukrainy. W kwietniu 2001 roku, podczas uroczystości składania i odnawiania Przymierza, gościliśmy osoby zaangażowane w Kościele Greckokatolickim we Lwowie, i wtedy też podjęliśmy decyzję o współpracy. Pierwszym owocem tej decyzji był nasz czerwcowy wyjazd do Lwowa, gdzie zbieraliśmy informacje niezbędne do rozeznania przyszłej wspólnej pracy. W tej chwili jesteśmy na etapie rozważania, jaką formę współpracy powinniśmy przyjąć.

 

Jeśli ktoś z internautów odwiedzających naszą stronę internetową czuje pragnienie służenia innym we wspólnocie apostolskiej, zapraszamy do nas! WŻCh to nie tylko sposób na spotkanie Boga i przyjaciół, ale również na wykorzystanie swoich talentów i umiejętności dla dobra innych. Informacje o naszych spotkaniach można znaleźć na naszej stronie internetowej, jak również można skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy (informacje również na stronie WWW.) Zapraszamy do współpracy.

 

 

do góry


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Lublinie