Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

Napisz do nas

 

O wspólnocie

Kim jesteśmy

Co to jest WŻCh

Historia lubelskiej wspólnoty

Odpowiedzialni za wspólnotę

Formacja

Duchowość ignacjańska

Przymierze

Nasze apostolstwo

Grupy podstawowe

Wspólnota "Św. Faustyna"

Wspólnota "Małżeństw"

Wspólnota "W drodze"

Wspólnota "Effatha"

Wspólnota "77"

Wspólnota "Deesis"

Archiwum

Podstawowe dokumenty

Rekolekcje w życiu

Szkoła Modlitwy

Konspekty spotkań

Varia

Galeria zdjęć i prezentacji

Plan pracy

Kalendarium

Nasza strona WWW

Linki

Księga gości

Skrzynka kontaktowa

.

 

Duchowość ignacjańska

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego polega na przeżywaniu swojej wiary, odczuwaniu obecności Boga w każdej sytuacji naszego życia. Nie jesteśmy członkami wspólnoty tylko w czasie spotkania czy wspólnotowej Eucharystii. Jesteśmy nimi zawsze, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy, w jakich okolicznościach. Wspólnota nie jest czymś dodatkowym. Przenika całe nasze życie.

Naszą przynależność do WŻCh przyjmujemy w kontekście powołania. Nikt z nas nie znalazł się u nas przez przypadek - każdy jest posłany przez Boga do tego, by znaleźć swoje miejsce w określonej wspólnocie, wśród takich a nie innych ludzi. To nie przypadek, Drogi Internauto, że właśnie w tej chwili czytasz te słowa. To, że trafiłeś na te strony, również zawdzięczasz Bogu, który w ten sposób pragnie przekazać Ci coś od siebie, najlepszy na chwilę obecną prezent.

Celem nasze formacji jest nieustanny rozwój duchowy. W życiu duchowym nie można stać w miejscu, a nieustanny rozwój wymaga żywego kontaktu z Bogiem. Pierwszorzędnym warunkiem zachowania takiego kontaktu jest świadome, pełne i jak najobfitsze korzystanie z Eucharystii i sakramentów świętych. Każdy członek naszej wspólnoty stara się również podejmować pogłębione formy modlitwyw duchu naszego patrona św. Ignacego - medytację, codzienny rachunek sumienia, rozeznawanie, kierownictwo duchowe. Każda z tych form pomaga lepiej poznać Pana Boga i siebie, co pozwala nam nawiązać głębszą więź, zarówno w modlitwie, jak i w codziennych sytuacjach życia.

Każdy członek WŻCh jest więc wezwany do tego, by odkrywać styl życia w łączności z Bogiem i wspólnotą za swoje życiowe powołanie. Zewnętrznym wyrazem tej łączności jest Przymierze, które każdy z nas składa, najpierw na pewien czas, później na stałe. Decyzja podjęcia Przymierza jest ważnym momentem życia duchowego członka wspólnoty i determinuje cały jego późniejszy rozwój. Nikt z nas nie czuje się sam - jest z nami, Bóg, który chce pomagać nam iść przez życie drogą Ewangelii.

Pomocnym narzędziem w naszym rozwoju duchowym są Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli. Przeżywamy je albo w formie wspólnotowych rekolekcji w życiu albo indywidualnie w ośrodkach rekolekcyjnych.

 

Jezuickie Ośrodki Rekolekcyjne w Polsce

 

do góry


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Lublinie