Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

Napisz do nas

 

O wspólnocie

Kim jesteśmy

Co to jest WŻCh

Historia lubelskiej wspólnoty

Odpowiedzialni za wspólnotę

Formacja

Duchowość ignacjańska

Przymierze

Nasze apostolstwo

Grupy podstawowe

Wspólnota "Św. Faustyna"

Wspólnota "Małżeństw"

Wspólnota "W drodze"

Wspólnota "Effatha"

Wspólnota "77"

Wspólnota "Deesis"

Archiwum

Podstawowe dokumenty

Rekolekcje w życiu

Szkoła Modlitwy

Konspekty spotkań

Varia

Galeria zdjęć i prezentacji

Plan pracy

Kalendarium

Nasza strona WWW

Linki

Księga gości

Skrzynka kontaktowa

.

 

Historia lubelskiej wspólnoty

Za formalną datę założenia naszych Wspólnot Życia Chrześcijańskiego przyjmujemy dzień 24 marca 1984 roku, kiedy to 21 osób w wigilię Zwiastowania powierzyło się Najświętszej Maryi Pannie, wybierając w ten sposób drogę realizacji swego chrześcijańskiego powołania. Przymierze było składane na ręce o. Zygmunta Kwiatkowskiego i o. Grzegorza Schmidta.

 

POCZĄTEK DROGI WSPÓLNOTY "DINOZAURÓW": 1981/1982 (wypisy z kroniki WŻCh).

 

Wszystko zaczęło się w październiku 1981. Na katechezie o. Zygmunt Kwiatkowski podał ogłoszenie, że w Duszpasterstwie Akademickim (DA) powstają nowe grupy 8-12 osobowe spotykające się raz w tygodniu, tzw. "rekolekcyjne". Na pierwsze spotkanie przyszło bardzo dużo ludzi, z których stworzono 5 grup spotykających się po domach i w salkach DA. Byliśmy grupą osób dobranych przypadkowo, jednak łączyło nas pragnienie szukania głębszych wartości, sensu i treści życia. Na spotkaniach wspólnie uczyliśmy się czytać i rozważać Pismo Święte. A potem były strajki i stan wojenny i z 5 grup powstała jedna, prowadzona przez ojca Zygmunta. Wtedy rozpoczęły się pierwsze rekolekcje indywidualne w życiu codziennym. Doświadczenie rekolekcji było okazją do wewnętrznego wzrostu i radosnego budowania wspólnoty. Wiosną zaczęły się wyjazdy do Wandzina. Było to rzeczywiste świętowanie z Bogiem i ze Wspólnotą. Ten pierwszy etap wędrówki zakończyły razem spędzone wakacje. Wtedy pożegnaliśmy o. Zygmunta. Jego miejsce zajął o. Grzegorz Schmidt.

 

JAK BUDOWALIŚMY DOM: 1982/1983 (wypisy z kroniki WŻCh)

 

Spotkania formacyjne odbywały się raz w tygodniu: najpierw wspólna Msza św., potem refleksja nad słowem Bożym i modlitwa. Oprócz tego oczywiście były spotkania towarzyskie. Grupa ciągle powiększała się. Duża rotacyjność grupy nie sprzyjała budowaniu atmosfery zaufania. Coraz więcej było niedomówień, ogólników i teoretyzowania. Był to początek pierwszych trudności w budowaniu wspólnoty, ale zmuszało to do szukania rozwiązań. Był to moment zwrotny na naszej drodze. Mobilizując się psychicznie i duchowo postanowiliśmy przyjąć program WŻCh. W uroczystość Zwiastowania NMP podjęliśmy decyzję postępowania drogą Przymierza z WŻCh.

 

"ILE RAZEM DRÓG PRZEBYTYCH, ILE ŚCIEŻEK PRZEDEPTANYCH..."

 

Znamy już początki DINOZAURÓW. Przez te wszystkie lata wiele osób przewinęło się przez WŻCh. Pewnym minusem naszych wspólnot była rotacyjność członków. Studenci - WŻCh-owcy kończyli studia i ruszali w Polskę niosąc z sobą to, co zaczerpnęli w sferze nauki i ducha. Po nich przychodzili następni. Jednak pewien trzon miejscowych i osiadłych w Lublinie po studiach WŻCh-owców nadawał ton i ducha nowopowstającym grupom.

Na naszą historię składa się wiele spotkań, wyjazdów weekendowych, wakacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji. Nie sposób wymienić i spisać tych wszystkich chwil...

 

WYJAZDY DO WANDZINA

 

Na dźwięk słowa "Wandzin" w sercu Dinozaura rodzi się ciepło i pogoda. To mała wioska na skraju lasów janowskich, gdzie nasze DA przy KUL dzierżawi od niepamiętnych czasów małą drewnianą chałupkę. Odstąpiła ją nam babcia darząca zawsze - nas młodych - sercem: jabłkami, jajkami, ziemniakami i dobrym słowem. Chatynka papą kryta leży wśród łąk, lasów pełnych jagód, grzybów, bocianów, kasztanów. Tutaj zawsze odpoczywamy po miejskim galopie, mamy Mszę św. pod gruszą, medytację w krzakach przy słowiku i kukułce. Tu wreszcie dzieciaki mogą się wybiegać, upiec kiełbasę w prawdziwym ognisku, spać pokotem na materacu w chatynce.

Po śmierci babci (1995) rodzina oddała nam do dyspozycji drugą chatę, w której mieszkała babcia. Byliśmy wzruszeni i uradowani, bo pierwszy domek mimo systematycznych, acz amatorskich remontów coraz bardziej groził zawaleniem się na nasze głowy. Nowy - jest większy; składa się z 3 izb, ma doprowadzoną wodę, elektrykę, lodówkę i tajemniczy strych z myszami i sowami.

Od lat Wandzin jest miejscem, gdzie spotykamy się wiosną, aby wspólnie złożyć lub odnowić Przymierze ze wspólnotą i z Panem. Przy pięknej pogodzie wyjeżdżamy tam również na spotkania formacyjne na łonie przyrody, albo po prostu na majówki, aby się spotkać i razem odpocząć od zgiełku miasta.

 

ROZWÓJ WSPÓLNOTY

 

WŻCh nie tylko spotykało się ze sobą. Wśród nas przebywało również wielu wspaniałych gości, jak np. w maju 1988 roku o. Kolvenbach SJ - Generał Towarzystwa Jezusowego - światowy asystent WŻCh; a w kwietniu 1991 roku o. Juliana Elizade - asystent o. Generała od spraw WŻCh. Ojciec Asystent spotkał się z nami, by omówić zasady ogólne Wspólnot Życia Chrześcijańskiego zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 20.12.1990 oraz sytuację kościelno - prawną ruchu CVX po oficjalnym zatwierdzeniu.

W roku akademickim 1991/1992 w planowaniu pracy duszpasterskiej główny nacisk położono na wspólnoty wykorzystujące dorobek formacyjny WŻCh. Zaplanowano stworzenie różnych wspólnot opartych na formacji WŻCh. Myślano o zaangażowaniu we Wspólnotach Podstawowych długoletnich członków WŻCh w roli animatorów. Grupami opiekowali się o. Janusz Warzocha i o. Kazimierz Wójt. W ten sposób działalność naszej wspólnoty zaczęła się rozszerzać na całe duszpasterstwo akademickie KUL.

Z czasem zaczęliśmy również organizować spotkania, które sprzyjają integracji wspólnoty i DA. 22.01.1998 po Eucharystii po przewodnictwem o. Witka w akademiku męskim KUL odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez WŻCh. Takich balów było więcej.

W 2000 roku powstała Rada Wspólnoty Lokalnej WŻCh w Lublinie. W jej skład weszli: asystent kościelny, odpowiedzialni za wspólnotę lokalną i odpowiedzialni za grupy podstawowe. Celem Rady było koordynowanie działalności formacyjno-apostolskiej lubelskiej WŻCh. Owocem współpracy i rozeznania Rady była decyzja zorganizowania cotygodniowych Eucharystii - animowanych przez WŻCh - w kościele akademickim KUL, a także regularnych spotkań odpowiedzialnych oraz comiesięcznych agap, które miały bardziej integrować lokalną wspólnotę. W 2001 roku Rada Wspólnoty Lokalnej podjęła decyzję zorganizowania III Ogólnopolskiego Spotkania WŻCh w Lublinie pod hasłem: Czynić Wspólnotę domem i szkołą komunii.

 

DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA WŻCh

 

Z czasem WŻCh zaczęło coraz głębiej angażować się w formację młodzieży w duszpasterstwie akademickim KUL. Zorganizowaliśmy wiele różnych spotkań, warsztatów, rekolekcji dla studentów i nie tylko. Na przykład, 28-29.11.1992 zorganizowaliśmy seminarium pt. "Sztuka przekonywania i dyskutowani w służbie Ewangelizacji". Seminarium było bardzo udane i uczestniczyła w nim duża liczba studentów. Podobnie seminarium "Samoakceptacja i komunikacja międzyosobowa" zorganizowane przez WŻCh dla środowiska akademickiego KUL w marcu 1995.

W marcu 1996 wspólnota podjęła się niesamowitego zadania ewangelizacyjnego. WŻCh przeprowadziła w ostatnich dniach marca ponad 30 katechez w lubelskich liceach. Wykorzystywano ciekawe sposoby przekazywania Kerygmatu (praca w grupach, rysunek, muzyka, wykład). Było to bardzo żywe świadectwo wiary.

Od roku 1995 w każdy piątkowy poranek WŻCh organizowało dla całego środowiska DA poranną medytację ignacjańską, po której można było wspólnie zjeść śniadanie. Z czasem inicjatywa ta przekształciła się w "Szkołę modlitwy ignacjańskiej".

Bardzo ważnym elementem naszego istnienia i działania w DA KUL jest współ-organizacja z oo. jezuitami rekolekcji ignacjańskich w życiu. Zapoczątkował je o. Witek Strumpf w Adwencie 1993. Współpracę przy prowadzeniu rekolektantów zaproponował długoletnim członkom WŻCh. A były to: Elżbieta Gleba, Alina Deluga, Krystyna Trela. Przez pierwsze lata ćwiczenia te (4-5 tygodniowe) odbywały się zarówno w Adwencie jak i w Wielkim Poście, później - w Wielkim Poście. W każdej turze ćwiczeń uczestniczyło od 50 do 130 osób. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z medytacją ignacjańską, ćwiczeniami, dla wielu - bardzo silne przeżycie spotkania z sobą i Bogiem... Rekolekcje te są organizowane do dziś. Zaangażowane w ich organizację jest obecnie kilkanaście osób świeckich, duszpasterze akademiccy KUL i księża studiujący na KUL. W Wielkim Poście 2002 po raz pierwszy oprócz rekolekcji Fundamentu zaproponowaliśmy również rekolekcje I Tygodnia ĆD.

W roku akademickim 1999/2000 z inicjatywy i pod przewodnictwem Joanny Wójtowicz, ówczesnego koordynatora grup studenckich WŻCh, po raz pierwszy odbyła się seria spotkań "Szkoły Animatora WŻCh". Spotkania te były odpowiedzią na potrzebę formacji nowych animatorów i koordynatorów rozwijających się coraz bardziej grup studenckich. Szkoła ta była kontynuowana w roku akademickim 2000/2001 w poszerzonym składzie: asystent o. Edward Torończak SJ, Ela Gleba, Barbara Rychlińska, zaś w następnym roku 2001/2002 "Szkoła Animatora WŻCh" przekształciła się w "Szkołę Lidera", organizowaną przez WŻCh, ale już prowadzoną dla całego środowiska DA KUL. Spotkania te były ogromną pomocą dla liderów grup i wspólnot ośrodka akademickiego KUL.

Rok akademicki 2000/2001 przyniósł również nowe zaangażowanie - współpracę z greko-katolikami zza wschodniej granicy, na początek ze Lwowa. Gościliśmy u siebie młodych ludzi z różnych wspólnot religijnych na spotkaniu w Pliszczynie w kwietniu 2001 roku, gdzie składaliśmy Przymierze ze wspólnotą na ręce asystenta o. Edwarda Torończaka SJ, a także rozeznawaliśmy naszą współpracę ze Wschodem. Na spotkanie do Pliszczyna zostali także zaproszeni: Prezydent WŻCH w Polsce Ewa Poleszak oraz wiceprezydent ds. apostolstwa Jan Sołdaczuk. W czerwcu 2001 roku odwiedziliśmy wspólnoty we Lwowie, natomiast w listopadzie spotkaliśmy się znów w Lublinie na "Szkole Lidera". Być może będzie to początek owocnego współdziałania dla obu stron.

 

ASYSTENCI WŻCh W LUBLINIE

 

Rok akademicki:

1981/1982
1982/1984
1984/1986
1986/1987
1987/1988

o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
o. Grzegorz Schmidt SJ
o. Jerzy Białek SJ
o. Marek Sokołowski SJ
o. Andrzej Polasik SJ

 

1988/1992

o. Janusz Warzocha SJ
o. Kazimierz Wójt SJ
o. Mieczysław Jóźwiak SJ

 

1992/1993
1995/1996
1998/1999
1999/2002
2002/2011
2011/2016
2016/xxxx

o. Witold Strumpf SJ
o. Leszek Mądrzyk SJ
o. Witold Strumpf SJ
o. Edward Torończak SJ
o. Andrzej Batorski SJ
o. Piotr Twardecki SJ
o. Rafał Sztejka SJ

 

do góry


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Lublinie