Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej

Napisz do nas

 

O wspólnocie

Kim jesteśmy

Co to jest WŻCh

Historia lubelskiej wspólnoty

Odpowiedzialni za wspólnotę

Formacja

Duchowość ignacjańska

Przymierze

Nasze apostolstwo

Grupy podstawowe

Wspólnota "Św. Faustyna"

Wspólnota "Małżeństw"

Wspólnota "W drodze"

Wspólnota "Effatha"

Wspólnota "77"

Wspólnota "Deesis"

Archiwum

Podstawowe dokumenty

Rekolekcje w życiu

Szkoła Modlitwy

Konspekty spotkań

Varia

Galeria zdjęć i prezentacji

Plan pracy

Kalendarium

Nasza strona WWW

Linki

Księga gości

Skrzynka kontaktowa

.

 

Co to jest WŻCh

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym ruchem katolickim inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli.

Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele. Zmierzamy do tego, aby stawać się chrześcijanami bardziej zaangażowanymi w dawaniu świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które rozwijają godność człowieka, dobro rodziny oraz integralność stworzenia. (...) Gromadzimy we wspólnocie osoby, które odczuwają pragnienie integracji wszystkich wymiarów swego życia z pełnią wiary chrześcijańskiej (...). Dążymy do osiągnięcia takiej jedności życia, poprzez odpowiedzi na wezwania Chrystusa pojawiające się w świecie, w którym żyjemy (Zasady Ogólne WŻCh nr 4).

Głównym celem WŻCh jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia, od apostolstwa w życiu codziennym, w Kościele, po zaangażowanie w życiu społecznym, gospodarczym i politrycznym.

Teren misji podejmowanej przez WŻCh jest nieograniczony, rozciąga się zarówno na Kościół jak i świat, byśmy mogli nieść ewangelię zbawienia wszystkim ludziom i społeczeństwom, poprzez otwieranie serca na nawrócenie i walkę o przemianę zniewalających struktur. (ZO 8).

Członkiem WŻCh może stać się każdy, kto odkryje w sobie osobiste wezwanie do pójścia tą drogą. Poprzez formację poznaje on sposób życia i apostołowania w WŻCh, a jego osobiste powołanie jest rozeznawane i potwierdzane we wspólnocie. Wyrazem włączenia się w WŻCh jest podjęcie i realizacja zobowiązania tzw. "Przymierza" - najpierw czasowego, potem na stałe.

WŻCh jest z natury swego charyzmatu wspólnotą apostolską; formacja ma wspierać rozwój apostolstwa, zarówno indywidualnego jak i całej wspólnoty. Formacja w WŻCh służy:

ˇ         pogłębieniu żywej wiary i osobistej więzi z Jezusem,

ˇ         integracji wszystkich wymiarów życia z pełnią wiary,

ˇ         zaangażowaniu z Chrystusem w świat wspólczesny.

Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego stanowią szczególne źródło duchowości i podstawowe narzędzie formacji ku dojrzałemu apostolstwu.

Innymi środkami formacji są regularne spotkania we wspólnocie podstawowej, modlitwa osobista i wspólna, rozeznawanie we wspólnocie i indywidualne, rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe. Poniższy schemat przedstawia drogę formacji apostolskiej proponowaną przez WŻCh:

 

Schdy do nieba, które proponuje WŻCh

 

do góry


Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Lublinie